Servis

Přehled základních pojmů.

Ujistěte se, že vlastníte sluchadlo značky Resound, Interton nebo Beltone (tuto informaci najdete v záručním listu sluchadla)

Stáhněte a vyplňte ''opravenku'' níže nebo napiště průvodní dopis se stručným popisem závady a kontaktními údaji, včetně telefonu a zpětné adresy pro snadnou komunikaci se servisním oddělením.

Připravte si sluchadlo v krabičce, záruční list, vyplněnou opravenku nebo průvodní dopis a balící materiál.
Vše zabalte a pošlete jakoukoli přepravní společností. Doporučujeme balík pojistit na přibližnou kupní cenu sluchadla. 

Takto zabalený balíček pošlete na naší adresu:

Adresát: "GN Hearing Czech Republic spol. s r.o. - Servis Sluchadel"
Adresa: Prokopových 827/3, Praha 5 - Jinonice, 158 00

Telefon do servisu: +420 222 512 377

Cena je dána rozsahem opravy, bez ohledu na typ či stáří sluchadla. Nicméně je třeba zdůraznit, že pro přesné určení rozsahu opravy, je nutné zaslat sluchadlo k nám, aby závada mohla být důkladně přezkoumána.